Bluetooth LE PCB za mjerenje potrošnje el. energije

Za izradu prototipa u svrhe kreiranje konceptualnog proizvoda, naša firma je radila na 3D modelovanju i realnoj izgradnji proizvoda, zatim pripremi proizvodnje i 3D printa kao i naknadnoj obradi. Ovaj dio procesa je jako bitan, onda kada se želi napraviti marketinško-komercijalna prezentacija istog, kako bi se potencijalnim kupcima/investitorima što više približila ideja stvaranja.