Android aplikacija za Bluetooth LE uređaj “Verti”

Kreirali smo mobilnu aplikaciju za “Verti”. Radi se o pametnom uređaju tj. Bluetooth tag-u, gdje se aplikacija koristi kao prikaz njegovo lokacije uz korištenje Google Maps podataka. Poslije je moguće aktivirati alarm kako bi se oglasio tag uređaj i time olakšao njegov pronalazak.