Nadzor vibracija na mHE “Mujakovići” – 1633 kW

Nadzor vibracija na mHE “Mujakovići” u vlasništvu firme Intrade Energija je projekat na kojem je prikazan pilot proizvod za daljinski nadzor objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Na projektu je realizirano još i uvezivanje sa postojećim SCADA sistemom , akvizicija i analiza vibracija te prenos podataka do sjedišta firme u Sarajevu (GPRS komunikacija). http://microwee.com/wp/MW_price.pdf