Akvizicione kartice (USB)

National Instruments posjeduje sirok spektar proizvoda za mjerenje i akviziciju fizikalnih velicina. Najpopularnije akvizicione karice medju njima su: USB 6008, NI myDAQ kao i NI myRIO. Koristenjem LabView softvera, otvaraju Vam se mogucnosti u pracenju i analizi Vaseg sistema.