Monitoring sistema

Monitoring sistema je jedan od cesto zahtjevanih zadataka koji se postavljaju pred inzenjere automatike. CompactRIO sistem se sastoji od Real-Time industrijskog kontrolera, rekonfigurabilnog kućišta sa FPGA tehnologijom i I/O modula. Izuzetno visoke hardverske performanse CompactRIO kontrolera.