PLC kontroleri

CompactRIO je najpopularniji programabilni logicki kontroler fimre National Instruments. Zahvaljujuci modularnosti i broju razlicitih tipova modula, vrlo jednostavno se prilagodjava namjeni i potrebama korisnika. Osim standardnih mA i mV kao i DI i DO modula, interesantni su i moduli za temperaturu, zvuk i vibracije.