Usluge

  • English

Embedded programiranje

Embedded programiranje podrazumjeva kreiranje osnovnog algoritma upravljanja za odredjeni inzenjerski problem. Takav vid upravljanja i nadzora na nivou procesorske obrade podataka, izvrsava se na nivou C programskog jezika koji je za samo jedan nivo visi od asemblerskog, najnizeg sloja u arhitekturi procesorskog sistema .

Telemetrijski i SCADA sistemi

Monitoring i nadzor nad realnim fizickim velicinama kao sto su temperatura, pritisak, protok, nivo, vlaznost i dr. se omogucava kreiranjem adekvatnih SCADA (engl. : Supervisory Control and Data Acquisition) sistema. Ako se za transfer podataka sa senzora (mjesta mjerenja) koristi specijalno odabrani komunikacioni kanal i taj prenos se vrsi na veliku udaljenost, onda formiramo tzv. telemetrijski sistem. Na taj nacin, covjek upravlja/nadzire sistem na daljinu, te u odnosu na to sprovodi odgovarajuce akcije.

Razvoj mobilnih aplikacija

Mobilne aplikacije za iOS i Android operativne sisteme su prateci dio sistema upravljanja i nadzora. Microwee u svom portfoliu ima ponudu prema svojim klijentima i angazman za izradu njihovih aplikacija, ali koje su pretezno vezane sa komuniaciju aplikacije sa sistemom u realnom vremenu. Ipak, kroz dosadasnje iskustvo uradili smo aplikacije za klijente koje su sadrzavale i sljedece elemente: autorizacija sa profilima na socijalnim mrezama, REST strukutre i backend bazirane apliakcije, integracija sa sistemima placanja (PayPal), Chat za komunikaciju izmedju korisnika.

PCB prototipi

Izgradnja brizh i 3D prototipa daje odlican uvid u konceputalna rjesenja koja se rade, pogotovo u ranim fazama ispitivanja i planiranja proizvoda. Tehnoloskim razvojem i pojavom 3D printera, taj proces je znatno olaksan i ubrzan. Slicna stvar je i sa procesom proizvodnje PCB ploca te montazom komponenti na njih. Sa nasim partnerskim firmama, koje imaju svoje proizvodne pogone, ovaj tip poslova radimo i za klijente koji zele nase usluge u tom polju.