Embedded programiranje

Embedded programiranje podrazumjeva kreiranje osnovnog algoritma upravljanja za odredjeni inzenjerski problem. Takav vid upravljanja i nadzora na nivou procesorske obrade podataka, izvrsava se na nivou C programskog jezika koji je za samo jedan nivo visi od asemblerskog, najnizeg sloja u arhitekturi procesorskog sistema .