Razvoj mobilnih aplikacija

Mobilne aplikacije za iOS i Android operativne sisteme su prateci dio sistema upravljanja i nadzora. Microwee u svom portfoliu ima ponudu prema svojim klijentima i angazman za izradu njihovih aplikacija, ali koje su pretezno vezane sa komuniaciju aplikacije sa sistemom u realnom vremenu. Ipak, kroz dosadasnje iskustvo uradili smo aplikacije za klijente koje su sadrzavale i sljedece elemente: autorizacija sa profilima na socijalnim mrezama, REST strukutre i backend bazirane apliakcije, integracija sa sistemima placanja (PayPal), Chat za komunikaciju izmedju korisnika.